Hotline: 0906.577.982 - 0907.101.784

Thứ Ba 27/10/2015 15:15

Chính sách vận chuyển

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin Chính sách vận chuyển khi mua hàng

Thứ Ba 19/07/2016 6:06

Chính sách bảo mật thông tin

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin về Chính sách bảo mật thông tin khi mua hàng

Thứ Ba 27/10/2015 8:08

Chính sách đổi - trả hàng

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin về Chính sách đổi - trả hàng khi mua hàng

Thứ Ba 19/07/2016 6:06

Chính sách bảo hành

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin về Chính sách bảo hành - Quy định bảo hành khi mua hàng