Hotline: 0906.577.982 - 0907.101.784

Thứ Ba 27/10/2015 15:15

Hướng dẫn mua hàng

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin Hướng dẫn mua hàng tại website Vietgot.com

Thứ Ba 27/10/2015 15:15

Chính sách vận chuyển

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin Chính sách vận chuyển khi mua hàng

Thứ Ba 27/10/2015 15:15

Điều khoản sử dụng

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin Điều khoản sử dụng khi mua hàng

Thứ Ba 19/07/2016 6:06

Chính sách bảo mật thông tin

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin về Chính sách bảo mật thông tin khi mua hàng

Thứ Ba 19/07/2016 6:06

Chính sách bảo hành

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin về Chính sách bảo hành - Quy định bảo hành khi mua hàng

Thứ Năm 03/08/2017 9:09

Hướng dẫn thanh toán

Công ty cổ phần công nghệ HD Sài Gòn xin gửi tới quí khách hàng thông tin Hướng dẫn thanh toán - Quy định thanh toán khi mua hàng